X
Menu

Verklaring gegevensbescherming

1. Gegevensbescherming in een oogopslag

Algemene informatie

De volgende opmerkingen geven een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt wanneer u onze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming vindt u in onze onder deze tekst vermelde gegevensbeschermingsverklaring.

Verzameling van gegevens op onze website

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de websitebeheerder. Zijn contactgegevens vindt u in het impressum van deze website.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Enerzijds worden uw gegevens verzameld wanneer u ze aan ons meedeelt. Dit kunnen gegevens zijn die u bijvoorbeeld in een contactformulier invult.

Andere gegevens worden automatisch verzameld door onze IT-systemen wanneer u onze website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van paginabezoek). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u onze website bezoekt.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om een foutloze beschikbaarstelling van de website te garanderen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U heeft ten allen tijden het recht om kosteloos informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U heeft ook het recht om te verzoeken om correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. U kunt te alle tijden contact met ons opnemen op het in het impressum vermelde adres als u nog vragen heeft over het onderwerp gegevensbescherming. U heeft ook het recht om in beroep te gaan bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Analyse van derden en hulpmiddelen

Wanneer u onze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dit gebeurt voornamelijk met cookies en zogenaamde analyseprogramma's. De analyse van uw surfgedrag is meestal anoniem; het surfgedrag is niet tot u herleidbaar. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of deze voorkomen door bepaalde tools niet te gebruiken. Gedetailleerde informatie hierover vindt u in de volgende gegevensbeschermingsverklaring.

U kunt bezwaar maken tegen deze analyse. In deze gegevensbeschermingsverklaring informeren wij u over de mogelijkheden om bezwaar te maken.

2. Algemene informatie en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De beheerders van deze pagina's nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze verklaring inzake gegevensbescherming.

Wanneer u deze website bezoekt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. In deze gegevensbeschermingsverklaring wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen en waarvoor wij ze gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en met welk doel dit gebeurt.

Wij wijzen erop dat de gegevensoverdracht via het internet (bijv. communicatie per e-mail) veiligheidslacunes kan vertonen. Een volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Opmerking over de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke instantie voor de gegevensverwerking op deze website is:

Familie Akkermans Bruin

Camping Hohenbusch
Hohenbusch, Grüfflingen 31
B-4790 Burg Reuland
T. +32 (0) 80 22 75 23
info@hohenbusch.be

Verantwoordelijke instantie is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslist over het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen, enz.).

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Many data processing processes are only possible with your express consent. You can revoke your consent at any time. All you need to do is send us an informal e-mail. The legality of the data processing up to the revocation remains unaffected by the revocation.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U heeft het recht om gegevens die wij op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een contract automatisch verwerken, in een gangbaar, machineleesbaar formaat aan u of aan een derde partij te laten overdragen. Indien u verzoekt om de gegevens rechtstreeks aan een andere verantwoordelijke over te dragen, zal dit alleen gebeuren indien dit technisch haalbaar is.

Informatie, blokkering, verwijdering

U heeft recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, hun herkomst en ontvangers en het doel van de gegevensverwerking en, indien nodig, een recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens op elk gewenst moment binnen het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen. U kunt ten allen tijde contact met ons opnemen op het in het impressum vermelde adres als u nog vragen hebt over het onderwerp persoonsgegevens.
Bezwaar tegen reclamemails

Wij maken hierbij bezwaar tegen het gebruik van de in het kader van de impressumplicht gepubliceerde contactgegevens voor het verzenden van ongevraagd reclame- en informatiemateriaal. De exploitanten van deze pagina's behouden zich uitdrukkelijk het recht voor juridische stappen te ondernemen in geval van ongevraagde reclame-informatie, zoals spam-mails.

3. Gegevensverzameling op onze website

Cookies

Sommige van de internetpagina's maken gebruik van zogenaamde cookies. Cookies brengen geen schade toe aan uw computer en bevatten geen virussen. Cookies dienen om onze website gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en door uw browser worden bewaard.

De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde "sessiecookies". Ze worden automatisch verwijderd aan het einde van uw bezoek. Andere cookies blijven op uw terminal opgeslagen totdat u ze verwijdert. Deze cookies stellen ons in staat om uw browser te herkennen bij uw volgende bezoek aan onze website.

U kunt uw browser zo instellen dat u geïnformeerd wordt over het plaatsen van cookies en cookies alleen in individuele gevallen toestaat, het accepteren van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit en het automatisch verwijderen van cookies bij het sluiten van de browser activeert. Wanneer cookies gedeactiveerd worden, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Cookies, die noodzakelijk zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren of om bepaalde door u gewenste functies te bieden (bijv. winkelmandje-functie), worden opgeslagen op basis van Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het opslaan van cookies voor een technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Voor zover andere cookies (bijv. cookies voor de analyse van uw surfgedrag) worden opgeslagen, worden deze in deze gegevensbeschermingsverklaring afzonderlijk behandeld.

[wpca_btn_accept] [wpca_btn_decline] [wpca_btn_reset_consent]

Server-logbestanden

De aanbieder van de pagina's verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde server-logbestanden, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. Dit zijn:

  • browsertype en browserversie
  • gebruikt besturingssysteem
  • verwijzende URL
  • Hostnaam van de toegang hebbende computer
  • Tijdstip van de serveraanvraag
  • IP adres

Deze gegevens worden niet gecombineerd met andere gegevensbronnen.

De basis voor de gegevensverwerking is Art. 6 para. 1 lit. b DSGVO, dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen toestaat.

Contactformulier

Als u ons vragen stuurt via het contactformulier, worden uw gegevens van het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar verstrekt, door ons opgeslagen voor de verwerking van de aanvraag en in geval van vervolgvragen. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

De verwerking van de in het contactformulier ingevoerde gegevens is derhalve uitsluitend gebaseerd op uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Daartoe volstaat een informele mededeling per e-mail aan ons. De rechtmatigheid van de gegevensverwerkingen die tot de intrekking zijn uitgevoerd, blijft door de intrekking onaangetast.

De gegevens die u in het contactformulier hebt ingevoerd, blijven bij ons totdat u ons verzoekt deze te verwijderen, uw toestemming voor het opslaan van deze gegevens intrekt, of het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is (bijv. nadat wij de verwerking van uw verzoek hebben voltooid). Verplichte wettelijke bepalingen - met name de bewaartermijnen - blijven onaangetast.


4. Analyse-instrumenten en reclame


Google Analytics

Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. De aanbieder is Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

Google Analytics-cookies worden opgeslagen op basis van Art. 6 Par. 1 lit. f DSGVO. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij de analyse van het gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn reclame te optimaliseren.

IP-anonimisering

Wij hebben op deze website de IP-anonimiseringsfunctie geactiveerd. Hierdoor wordt uw IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte door Google verkleind voordat het naar de VS wordt verzonden. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere met het website- en internetgebruik verbonden diensten aan de exploitant van de website te leveren. Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

Browser Plugin

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat Google de gegevens verzamelt die door de cookie worden gegenereerd en die betrekking hebben op uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) en dat deze gegevens door Google worden verwerkt door de browser-plugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is onder de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Bezwaar tegen het verzamelen van gegevens

U kunt voorkomen dat Google Analytics uw gegevens verzamelt door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie ingesteld dat het verzamelen van uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze website verhindert:
Meer informatie over hoe Google Analytics met gebruikersgegevens omgaat, vindt u in het privacybeleid van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Contract gegevensverwerking

Wij hebben met Google een contract gesloten voor de gegevensverwerking in opdracht en voeren de strenge eisen van de Belgische gegevensbeschermingsautoriteiten voor het gebruik van Google Analytics volledig uit.

Demografische kenmerken op Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de functie "demografische kenmerken" van Google Analytics. Hiermee kunnen rapporten worden gemaakt die informatie bevatten over de leeftijd, het geslacht en de interesses van websitebezoekers. Deze gegevens zijn afkomstig uit interesse-gerelateerde advertenties van Google en uit bezoekersgegevens van derde aanbieders. Deze gegevens kunnen niet worden toegewezen aan een specifieke persoon. U kunt deze functie op elk gewenst moment uitschakelen via uw advertentievoorkeuren in uw Google-account of u afmelden voor het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics, zoals beschreven in het gedeelte "Afmelden voor het verzamelen van gegevens".

 

Google AdWords and Google Conversion Tracking

This website uses Google AdWords. AdWords is an online advertising program of Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States (“Google”).

In the context of Google AdWords we use the so-called conversion tracking. When you click on an ad served by Google, a cookie is set for conversion tracking. Cookies are small text files that the Internet browser places on the user’s computer. These cookies expire after 30 days and are not used to personally identify users. If the user visits certain pages of this website and the cookie has not yet expired, Google and we can recognize that the user has clicked on the ad and has been redirected to this page.

Each Google AdWords customer receives a different cookie. Cookies cannot be tracked through the websites of AdWords customers. The information collected using the conversion cookie is used to generate conversion statistics for AdWords customers who have opted for conversion tracking. Customers see the total number of users who clicked on their ad and were redirected to a page with a conversion tracking tag. However, you will not receive any information that personally identifies users. If you do not wish to participate in tracking, you can object to this use by easily deactivating the Google Conversion Tracking cookie via your Internet browser under User Settings. They are then not included in the conversion tracking statistics.

Conversion cookies” are stored on the basis of Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO. The website operator has a legitimate interest in analysing user behaviour in order to optimise both his website and his advertising.

For more information on Google AdWords and Google Conversion Tracking, please see Google’s privacy policy: https://www.google.de/policies/privacy/.

You can set your browser so that you are informed about the setting of cookies and only allow cookies in individual cases, exclude the acceptance of cookies for certain cases or generally and activate the automatic deletion of cookies when closing the browser. When cookies are deactivated, the functionality of this website may be limited.

 

Google reCAPTCHA

We use “Google reCAPTCHA” (hereinafter “reCAPTCHA”) on our websites. Provider is Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”).

With reCAPTCHA it should be checked whether the data entry on our websites (e.g. in a contact form) is done by a human being or by an automated program. For this reCAPTCHA analyzes the behavior of the web site visitor on the basis different characteristics. This analysis starts automatically as soon as the website visitor enters the website. For analysis reCAPTCHA evaluates various information (e.g. IP address, time the website visitor stays on the website or mouse movements made by the user). The data collected during the analysis is forwarded to Google.

The reCAPTCHA analyses run completely in the background. Visitors to the website are not informed that an analysis is taking place.

Data processing is carried out on the basis of Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO. The website operator has a legitimate interest in protecting his website offers against abusive automated spying and SPAM.

Further information about Google reCAPTCHA and Google’s privacy policy can be found at: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ und https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

5. Plugins and Tools

YouTube

Our website uses plugins from Google’s YouTube site. This website is operated by YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA.

If you visit one of our pages equipped with a YouTube plugin, a connection to the YouTube servers is established. The YouTube server is informed which of our pages you have visited.

If you are logged into your YouTube account, you allow YouTube to associate your surfing behavior directly with your personal profile. You can prevent this by logging out of your YouTube account.

The use of YouTube is in the interest of an appealing presentation of our online offers. This represents a legitimate interest within the meaning of Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO.

For more information on how we handle user data, please see YouTube’s privacy policy at: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Google Web Fonts

his site uses so-called web fonts provided by Google to uniformly display fonts. When you call up a page, your browser loads the required Web fonts into your browser cache to display texts and fonts correctly.

To do this, the browser you are using must connect to Google’s servers. This gives Google knowledge that our website has been accessed via your IP address. The use of Google Web Fonts is in the interest of a uniform and appealing presentation of our online offers. This represents a legitimate interest within the meaning of Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO.

If your browser does not support web fonts, a default font is used by your computer.

Further information about Google Web Fonts can be found at https://developers.google.com/fonts/faq and in Google’s privacy policy: https://www.google.com/policies/privacy/.

Adobe Typekit Web Fonts

This page uses so-called web fonts provided by Adobe to display fonts uniformly. When you call up a page, your browser loads the required Web fonts into your browser cache to display texts and fonts correctly.

To do this, the browser you are using must connect to Adobe’s servers. This tells Adobe that your IP address has been used to access our website. The use of Adobe Typekit Web Fonts is in the interest of a uniform and appealing presentation of our online offers. This represents a legitimate interest within the meaning of Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO.

If your browser does not support web fonts, a default font is used by your computer.

For more information about Adobe Typekit Web Fonts, visit https://typekit.com/ and review the Adobe Typekit privacy statement at https://www.adobe.com/de/privacy.html

Google Maps

This page uses the map service Google Maps via an API. The provider is Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

To use the functions of Google Maps it is necessary to save your IP address. This information is usually transferred to a Google server in the USA and stored there. The provider of this site has no influence on this data transmission.

The use of Google Maps is in the interest of an appealing representation of our online offers and at an easy findability of the places indicated by us on the website. This represents a legitimate interest within the meaning of Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO.

You can find more information on the handling of user data in Google’s data protection declaration: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.