Algemene voorwaarden

De onderstaande verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle kampeerplaatsen en huuraccommodaties van Camping Hohenbusch.

Artikel 1 - Boekingsvoorwaarden

1.1 Al onze prijzen zijn in Euro en inclusief Btw. De klant gaat door betaling van de huursom akkoord met onze algemene voorwaarden, voor zowel zichzelf als voor ieder andere meereizende persoon. Bij niet akkoord met onze algemene voorwaarden is het nog steeds mogelijk om na ontvangst van de bevestiging kosteloos (schriftelijk) te annuleren tot 5 dagen na reserveringsdatum.

1.2 Reserveringen zijn nominatief en niet overdraagbaar. Het verblijf is pas definitief na ontvangst van de aanbetaling. Blijft deze aanbetaling zonder bericht van de klant uit, dan vervalt de boeking en behouden wij het recht voor de gehuurde accommodatie of kampeerplaats opnieuw te verhuren. In dit geval zullen de administratie- en verwerkingskosten van € 15,00 in rekening gebracht worden.

1.3 Mocht u later dan geboekt aanreizen en u vergeet om de camping hiervan niet op de hoogte stellen, dan blijft uw reservatie toch van kracht tot twee dagen na de aankomstdatum zoals vermeld op uw reserveringsbevestiging. Dit slechts als de som van uw verblijf vooraf voldaan werd. Na deze termijn vervalt ieder recht op de huuraccommodatie en/of kampeerplaats.

1.4 Er vindt geen terugbetaling plaats bij een latere aankomst en/of eerder vertrek, reserveer daarom slechts de periode die u uiteindelijk echt wilt verblijven. Bedenk hierbij dat er geen restitutie zal zijn van niet genoten vakantiedagen bij een eerder vertrek om welke reden dan ook. Sommige verzekeringen bieden ook annuleringsverzekeringen aan met een 'slecht weer clausule'. Vertrekt u eerder, dan vervalt ieder recht op uw kampeerplaats en/of huuraccommodatie.

1.5 Huisdieren zijn toegestaan als u zelf met een kampeermiddel verblijft, maar ze zijn niet toegestaan in de huuraccommodaties. Het roken is in alle huuraccommodaties verboden.

Artikel 2 - Annulering

Een reservering is bindend voor beide partijen; men kan niet vrijblijvend reserveren en annuleren.
Om teleurstellingen te voorkomen raden wij dringend aan om onmiddellijk na boeking een annuleringsverzekering af te sluiten, dit kan bij iedere bank- of verzekeringskantoor op vertoon van uw reserveringsbevestiging. In geval van annulering of onverwachts afbreken van uw vakantie, bent u dan gedekt en ontvangt de reeds betaalde som retour. Informeer vóór het afsluiten van uw verzekering goed, wat er wel en niet gedekt is.
Heeft u geen annuleringsverzekering afgesloten en wilt u annuleren dan vervalt de reeds betaalde verblijfssom. Bij annulering in de maand voor aankomst bent u de gehele verblijfssom, ook indien deze nog niet is voldaan, verschuldigd.

Artikel 3 – Overmacht

3.1 Indien er door overheidswege restricties worden opgelegd voor het wel of niet openen van bepaalde faciliteiten, dan valt dit onder onvoorziene omstandigheden

3.2 Camping Hohenbusch is midden in de natuur van de Ardennen gelegen. Dit kan al naar weersomstandigheden weleens gepaard gaan met natuur invloeden en ongedierte. De camping kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

Artikel 4 - Aansprakelijkheid

4.1 Camping Hohenbusch is niet aansprakelijk voor eventuele schade, verlies of diefstal aan de uitrusting en eigendommen van zijn gasten. De camping is wel aansprakelijk voor eigen materieel. Indien een gast schade aanricht aan camping- of gehuurd materieel is de klant verantwoordelijk.

4.2 De gast gaat akkoord met de op de camping geldende kampregels en nachtrust, welke op ons informatiebord vermeld staan. Indien gewenst zijn deze ook voorafgaande beschikbaar op aanvraag.

4.3 Overeenkomstig de geldende Belgische wetgeving gaat de klant akkoord met het beleid en de procedures. Bij een eventuele betwisting die niet minnelijk kan worden geregeld, is het gerechtshof van Eupen bevoegd.