Algemene voorwaarden

De onderstaande verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle kampeerplaatsen en huuraccommodaties van Camping Hohenbusch.

Artikel 1 - Boekingsvoorwaarden

1.1 Al onze prijzen zijn in Euro en inclusief Btw. De klant gaat door betaling van de huursom akkoord met onze algemene voorwaarden, voor zowel zichzelf als voor ieder andere meereizende persoon. Bij niet akkoord met onze algemene voorwaarden is het nog steeds mogelijk om na ontvangst van de bevestiging kosteloos (schriftelijk) te annuleren tot 5 dagen na reserveringsdatum.

1.2 Reserveringen zijn nominatief en niet overdraagbaar. Het verblijf is pas definitief na ontvangst van de aanbetaling. Blijft deze aanbetaling zonder bericht van de klant uit, dan vervalt de boeking en behouden wij het recht voor de gehuurde accommodatie of kampeerplaats opnieuw te verhuren. In dit geval zullen de administratie- en verwerkingskosten van € 12,50 in rekening gebracht worden.

1.3 Mocht u later dan geboekt aanreizen en u vergeet om de camping hiervan niet op de hoogte stellen, dan blijft uw reservatie toch van kracht tot twee dagen na de aankomstdatum zoals vermeld op uw reserveringsbevestiging. Dit slechts als de som van uw verblijf vooraf voldaan werd. Na deze termijn vervalt ieder recht op de huuraccommodatie en/of kampeerplaats.

1.4 Er vindt geen terugbetaling plaats bij een latere aankomst en/of eerder vertrek, reserveer daarom slechts de periode die u uiteindelijk echt wilt verblijven. Bedenk hierbij dat er geen restitutie zal zijn van niet genoten vakantiedagen bij een eerder vertrek om welke reden dan ook. Sommige verzekeringen bieden ook annuleringsverzekeringen aan met een 'slecht weer clausule'. Vertrekt u eerder, dan vervalt ieder recht op uw kampeerplaats en/of huuraccommodatie.

1.5 Huisdieren zijn toegestaan als u zelf met een kampeermiddel verblijft, maar ze zijn niet toegestaan in de huuraccommodaties. Het roken is in alle huuraccommodaties verboden.

Artikel 2 - Annulering

2.1 Om teleurstellingen te voorkomen raden wij dringend aan om onmiddellijk na boeking een annuleringsverzekering af te sluiten, dit kan bij iedere bank- of verzekeringskantoor op vertoon van uw reserveringsbevestiging. In geval van annulering of onverwachts afbreken van uw vakantie, bent u dan gedekt en ontvangt de reeds betaalde som retour. Heeft u geen annuleringsverzekering afgesloten en wilt u annuleren dan vervalt de reeds betaalde verblijfssom. Bij annulering in de maand voor aankomst bent u de gehele verblijfssom, ook indien deze nog niet is voldaan, verschuldigd.

2.2 Speciale corona annuleringsvoorwaarden. De meeste verzekeraars dekken een annulering vanwege het corona virus niet.

Wanneer ontvangt u van ons toch uw gehele (aan)betaling terug:
- In het geval wij uw vakantie moeten annuleren door een verplichte sluiting van de camping.
- In het geval er ten tijde van uw vertrek een inreisverbod geldt.
- In het geval dat u, of één van de leden van uw reisgezelschap positief op Corona getest werd, dit tot 10 dagen voor de aankomstdag. Het indienen van een doktersattest is hiervoor nodig.

Wanneer ontvangt u wellicht een gedeelte van uw betaling terug:
- U ontvangt een bericht dat u of één van uw medereizigers positief op Corona is getest binnen 10 dagen voor de dag van aankomst of tijdens uw verblijf op onze camping.
- Bij een code rood/negatief reisadvies. Het reizen is bij een negatief reisadvies niet verboden, het is een advies, u beslist zelf of u wel of niet wilt reizen.
- U ontving het bericht dat u in quarantaine moet en u heeft hier een geldig bewijs voor.
- Kort voor uw vertrek heeft één van de leden van uw reisgezelschap symptomen en/of koorts, u wilt u laten testen en deze test afwachten. In al deze gevallen proberen wij, in overleg met u, de gehuurde accommodatie of kampeerplaats eventueel ook via een lastminute-aanbod opnieuw te verhuren.

U ontvangt dan de gehele, door de nieuwe huurder betaalde som retour. Voor gemaakte reclame/verwerkings- en administratiekosten brengen wij 35,00 € in rekening. Let op: al is het vaak mogelijk, wij kunnen géén garantie geven voor het opnieuw kunnen verhuren van de door u geannuleerde accommodatie of kampeerplaats.

Wanneer ontvangt u uw betaling niet terug:
U wilt annuleren uit angst, een onveilig gevoel of omdat u tot een risicogroep behoort. Dit is geen geldige reden om uw vakantie te annuleren.

Artikel 3 – Overmacht

3.1 Indien er door overheidswege restricties worden opgelegd voor het wel of niet openen van bepaalde faciliteiten, dan valt dit onder onvoorziene omstandigheden

3.2 Camping Hohenbusch is midden in de natuur van de Ardennen gelegen. Dit kan al naar weersomstandigheden weleens gepaard gaan met natuur invloeden en ongedierte. De camping kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

Artikel 4 - Aansprakelijkheid

4.1 Camping Hohenbusch is niet aansprakelijk voor eventuele schade, verlies of diefstal aan de uitrusting en eigendommen van zijn gasten. De camping is wel aansprakelijk voor eigen materieel. Indien een gast schade aanricht aan camping- of gehuurd materieel is de klant verantwoordelijk.

4.2 De gast gaat akkoord met de op de camping geldende kampregels en nachtrust, welke op ons informatiebord vermeld staan. Indien gewenst zijn deze ook voorafgaande beschikbaar op aanvraag.

4.3 Overeenkomstig de geldende Belgische wetgeving gaat de klant akkoord met het beleid en de procedures. Bij een eventuele betwisting die niet minnelijk kan worden geregeld, is het gerechtshof van Eupen bevoegd.